Zawartość

 

Najnowsze
Najczęściej czytane
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Prawo w działalności związkowej
Menadżer produktu

Prawo w działalności związkowej to poradnik w wersji on-line, który powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.

Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami.


Serwis tworzony jest przez doświadczonych specjalistów z dziedziny prawa pracy, inspektorów pracy, radców prawnych i związkowców. Szczególną wagą nasi eksperci przywiązują by prezentowane zagadnienia prawne obrazować na konkretnych przykładach, z którymi związkowcy spotykają się na co dzień.

Abonament 12 miesięcy   Abonament 3 miesiące

 

 Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Zasady tworzenia związków zawodowych wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2015 
  • Dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie błędnego orzeczenia lekarskiego jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy
  • Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy
  • Zakaz weksli pracowniczych
  • Utrata zaufania przez pracodawcę do działacza związkowego jako powód rozwiązania stosunku pracy
  • Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
  • Prawo związków zawodowych do informacji publicznej
  • Ruchomy czas pracy
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.